top of page

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN (CGV)

Identification de la société : 

DIRECT FACTORY SPRL

Rue de Saint Leger, 151
7711 MOUSCRON (BELGIUM)

 

Tél : 00 32 56 55 66 92

Contact : Contactez-nous ici

TVA : BE0690 742 047

 

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE (RIB)

 

Domiciliation :

BNP PARIBAS FORTIS

Grand’Place, 53

B-7500 TOURNAI BELGIUM

Titulaire du compte (Account Owner) :

Direct Factory Sprl

Rue de Saint Leger 151

B-7711 MOUSCRON BELGIUM

IBAN (International Bank Account Number) : BE92 0018 3320 5323 

BIC (Bank Identifier Code) : GEBABEBB 

JURIDISCHE MEDEDELING

Contenu en ligne

Références et liens

De auteur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële aard veroorzaakt door het gebruik of de veroudering van de informatie of het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur geen opzet of nalatigheid heeft gepleegd. ernstig wangedrag. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving bepaalde onderdelen of het gehele aanbod te wijzigen, toe te voegen, te verwijderen of tijdelijk of definitief te verwijderen.

Voor directe of indirecte links naar andere sites ("hyperlinks") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, ontstaat alleen aansprakelijkheid in geval van verzet, waarbij de auteur op de hoogte is van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik ervan te voorkomen van illegale inhoud. De auteur verklaart uitdrukkelijk dat er op het moment van linken geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's aanwezig is. Over de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van gelinkte pagina's heeft de auteur controle. Daarom distantieert hij zich van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na de link zijn gewijzigd. Dit geldt voor alle links en referenties binnen het eigen internetaanbod, evenals voor buitenlandse vermeldingen in gastenboeken, discussieforums, linkdirectory's, mailinglijsten en alle andere vormen van databases waartoe externe toegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en schade die voortvloeit uit het gebruik of de veroudering van deze informatie, geldt uitsluitend de aanbieder van de betreffende site, en niet degene die naar deze pagina's heeft gelinkt.

De auteur streeft ernaar het auteursrecht op afbeeldingen, grafieken, geluidsbestanden, videosequenties en teksten te respecteren, eigen grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle in het internetaanbod aanwezige en eventueel beschermde handelsmerken en handelsmerken vallen onder de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de rechten van de auteursrechthebbende. De loutere vermelding betekent niet dat de handelsmerken niet wettelijk beschermd zijn! Het auteursrecht voor door de auteur zelf gepubliceerde publicaties blijft uitsluitend bij de auteur. Elke reproductie of gebruik van afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Payment Methods

Droit d'auteur et marques de commerce

Privacybeleid

Als de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, namen, adressen), gebeurt de invoer van deze gegevens vrijwillig. Het gebruik en de betaling voor alle aangeboden diensten – indien technisch mogelijk en redelijk – zonder opgave van dergelijke persoonsgegevens of onder opgave van anonieme gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van het impressum of een vergelijkbaar gepubliceerd postadres, telefoon- en faxnummer en e-mailadressen voor het verzenden van ongevraagde informatie is verboden. Juridische stappen tegen afzenders van spam die dit verbod schenden, zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

Validité de cette clause de non responsabilité

Deze aansprakelijkheid moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar op deze pagina wordt verwezen. Als secties of individuele formuleringen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, gelden de andere delen van het document wat betreft hun inhoud en geldigheid.

bottom of page